Årsmøte torsdag 27.04.2023

Postet av Eva Helgesen den 11. Apr 2023

ÅRSMØTE i Medkila skilag ble gjennomført torsdag 27. april 2023 kl 1900

Innkallingen:

Det innkalles herved til årsmøte for Medkila Skilag torsdag 27.04.2023 kl 1900.  Saker som ønskes tatt opp meldes styret v/Jon Arne Torbergsen – jat@enter-revisjon.noinnen tirsdag 18.04.2023.  Sakspapirer vil bli lagt ut på Medkila Skilags hjemmeside 20.04.2023.


Sakslisten for årsmøtet vil være som følger:

1.            Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

2.            Valg av dirigent, sekretær, samt to representanter for underskrift av protokollen.

3.            Årsmelding

4.            Årsregnskap

5.            Innkomne saker

6.            Budsjett for 2022 herunder fastsettelse av kontingent

7.            Valg:

    1. Valgkomiteens forslag
    2. Fullmakt til styret for å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett


Ved en inkurie ble innkallingen ikke sendt ut før påske. Av denne årsak er frist for innmelding av saker til årsmøtet utsatt en uke.

Saksdokumenter:
Budsjett 2023.docx 

Medkila Skilag - Årsregnskap 2022.pdf (midlertidig under oppdatering)

Medkila Skilag - Årsregnskap 2021.pdf (midlertidig under oppdatering)

Medkila Skilag - Årsregnskap 2020.pdf (midlertidig under oppdatering)

Årsberetning 2020 - 2022.docx

Innkomne forslag .docx