Årsmøte 2018

Medkila sitt årsmøte med bla. behandling av årsmelding og regnskap for 2017 ble avholdt 22.03.2018

  • Protokoll HER
  • Årsberetning og Årsregnskap 2017 HER
  • Styrets forslag til budsjett 2018 HER
  • Revisors beretning 2017 HER