Referat fra styremøter sesongen 2022/23  


 Her vil det komme referat fra styremøtene som er gjennomført i løpet av skisesongen 2022/23