Referat fra styremøter sesongen 2021/22   

Her vil det komme referat fra styremøtene som er gjennomført i løpet av skisesongen 2021/22