tirsdag 20. februar 2018

Nye styremedlemmer - årsmøte 06.mars

Medkila skilag avholder årsmøte 6 mars 2018. Blant sakene er valg av nytt styre. Det er 3 styremedlemmer på valg i år. Alle disse har hatt styrevervet over lang tid og har signalisert at de ønsker å tre ut. Det har tidligere vært vanskelig å rekruttere medlemmer til slike verv. 

Et valgt styre er avgjørende for videre drift av skilaget. Valgkomiteen oppfordrer medlemmer til å melde sin interesse til leder i valgkomiteen, Bård Soltun. Spesielt er det ønskelig med foreldrerepresentanter fra de yngre treningsgruppene. 

Det kreves ingen kompetanse innen langrenn for vervene. Det avholdes 5-6 møter per år på 1 1/2-2timer og ikke arbeidskrevende.

Ber om tilbakemelding innen 1. mars 2018. Minner om årsmøtet 6. mars 2018 kl 1900.

På vegne av valgkomiteen; Bård Soltun, B-soltun@online.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar