søndag 4. mars 2018

NY DATO: 22.MARS: Medkila Skilag - Årsmøte (tirsdag 13. februar 2018- NY DATO: 06.mars 2018.)
05.03.2018: Det blir ikke årsmøte i morgen 06.03.2018.  Årsaken til utsettelsen fortsatt er at det ikke har meldt seg kandidater til styreverv (3 stk) og det henstilles derfor til at aktuelle kandidater tar kontakt med Bård Soltun, leder valgkomite. 
Nytt tidspunkt for årsmøte er 22.03.2018 kl 1900 (Ny frist for innsendelse av forslag er da 15.03).

-----------------------------------------------
05.02.18: Årsmøtet utsettes til 06.mars 2018 og frist for innmelding av saker for behandling på årsmøtet forlenges tilsvarende til 20.02.2018.

----------------------------------------------
Medkila Skilag innkaller til årsmøte:

  • Tirsdag 13. februar 2018 - NB: NY DATO: 06.mars 2018
  • Kl. 19:00
  • Sted: Thon Hotel Harstad

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 6. februar 2018 kl 12:00, 7 dager før årsmøtet. Sakene kan sendes på mail til post@medkilaskilag.no eller i posten til Medkila Skilag, boks 2001, 9497 Harstad.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på mail til medlemmene senest en uke før møtet, og legges ut på hjemmesiden.


Sakspapirer for forrige årsmøte; HER

Det er sendt ut fullstendig varsel på mail til medlemmene og kunngjort her på vår hjemmeside. Det vil ikke bli annonsert i lokalmedia.

Styret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar