tirsdag 7. mars 2017

Medkila Skilag - Årsmøte tirsdag 28. mars 2017


Medkila Skilag innkaller til årsmøte:
  • Tirsdag 28. mars
  • Kl. 19:00
  • Sted: Thon Hotels.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 21. mars 2017 kl 12:00, 7 dager før årsmøtet. Sakene kan sendes på mail til post@medkilaskilag.no eller i posten til Medkila Skilag, boks 2001, 9497 Harstad.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på mail til medlemmene en uke før møtet, og legges ut på hjemmesiden.

Det er sendt ut fullstendig varsel på mail til medlemmene og kunngjort her på vår hjemmeside. Det vil ikke bli annonsert i lokalmedia.


(I tråd med vedtektene skal innkalling sendes ut 4 uker før avvikling av årsmøtet.  Grunnet hektisk aktivitet i forbindelse med arr. Jr-NM foreligger innkallingen 1 uke forsinket- samt da at muligheten for å melde inn saker til årsmøtet forskyves til en uke før årsmøtet)

Styret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar