torsdag 23. mars 2017

Emit- brikker - batteriskift etter sesongslutt


Bilderesultat for emit brikke

Personlige Emitbrikker av eldre type som løpere har fått fra klubben skal etter endt sesong sendes inn for batteriskifte, ref. Emit sin side her; Emit.  Klubben vil gjøre en samlet innsendig av alle brikker og da at batteriskift dekkes av den enkelte som skal ha personlig brikke videre (ca kr 220,-). Innsendelse skjer like i etterkant av Kirunaspelen (nærmere info kommer), slik at vi ber alle med personlig brikke om å ha denne tilgjengelig for felles innsendelse fra Harstad i uke 17.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar