tirsdag 28. mars 2017

Årsmøte for 2016- Sakspapirer

Her er dagsorden samt sakspapirer (via egne linker) for årsmøtet kommende tirsdag 28. mars 2017; Sted: Thon Hotel Kl. 19.00.
  • Protokoll, årsmøte forrige år (2015)- HER
  • Vedtekter/ lovnorm Medkila Skilag, HER
DAGSORDEN:
1. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
2. Valg av dirigent, sekretær, samt to representanter for underskrift av protokollen.
3. Årsmelding for 2016 - HER
4. Årsregnskap for 2016- HER . Revisors beretning legges frem i årsmøtet
5. Innkomne saker- HER
  1. Medlemskontigent og treningsavgift 2017- HER
  2. Retningslinjer - til diskusjon/ vedtak: a) Ulike ordninger for økonomisk støtte til aktive utøvere i Medkila Skilag- HER, b) Retningslinjer for uttak terminfestede renn- HER, c)Trener kompensasjon- HER
  3. Navneendring fra Medkila Skilag til Harstad Skilag- HER
6. Budsjett for 2017- HER

7. Valg:
  • a. Valgkomiteens forslag- Legges frem på årsmøtet
  • b. Fullmakt til styret for å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
Årsmøteslutt
------------------------------
  • Link til artikkel fra forrige årsmøte samt tidligere årsmøter- HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar