fredag 28. oktober 2016

Medlemskontingent for 2016/17-sesongen

På årsmøtet 16. februar 2016 (se protokoll fra årsmøtet HERble det besluttet å endre medlemskontingenten for skilaget for 2016/17-sesongen .
Her er satser for medlemskontingent for 2016/17-sesongen: 
  • Medlem/støttemedlem Kr. 200
  • Medlem m/ aktiv løper t.o.m 12 års klassen (f. 2005 og yngre) :         Kr. 600,-
  • Medlem m/ aktiv løper f.o.m 13 års klassen (f. 2004) og eldre:           Kr. 1 200,-
  • Medlemskontingenten for kommende sesong 2016/17 bes innbetalt snarest til konto: 4730 09 62021
  • NB: Medlemmer som har mottatt kontingentkrav i MinIdrett og har betalt kontingenten gjennom denne løsningen kan se bort fra denne henvendelsen 
Ytterligere info:
Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp, som innbetales direkte til nevnte konto (Nb: det sendes ikke giro).
Enkelte familier har ikke aktive løpere lenger. Disse oppfordres til å fortsette som støttemedlemmer! Dersom man ikke ønsker å stå som medlemmer lenger, ber vi om at Medkila Skilag kontaktes pr epost til post@medkilaskilag.no slik at medlemslista kan holdes à jour, og at purringer på manglende kontingentbetaling unngås.
Hvordan bli medlem?
Betal inn til ovennevnte konto- samt for NYE MEDLEMMER: send e-post til 
post@medkilaskilag.no - oppgi navn på alle familiemedlemmer, fødselsdato på løper, adresse, hjemmetelefonnr. og mobiltelefonnr. E-post er klubbens viktigste informasjonsmetode - derfor angi hvilken e-post informasjon skal sendes til.

Når bli medlem?
Medkila Skilag aksepterer at barn prøver seg på trening (innetrening eller utetrening på ski) en periode før vi krever medlemskap. Begrepet 'periode' er litt flytende, men vi regner med at folk verdsetter det frivillige arbeid som utføres med å drive trening, lage renn etc, og betaler inn en billig årskontingent! 

Skal løper delta i renn i regi av Medkila Skilag i 2016/17-sesongen må medlemskapet være innbetalt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar