torsdag 21. januar 2016

Medkila Skilag - Årsmøte 16. februar 2016

Medkila Skilag innkaller til årsmøte:
  • Tirsdag 16. februar
  • Kl. 19:00
  • Sted: Kantina Hålogaland Kraft.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 02. februar 2016, 14 dager før årsmøtet. Sakene kan sendes på mail til post@medkilaskilag.no eller i posten til Medkila Skilag, boks 2001, 9497 Harstad.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer sendes ut på mail til medlemmene en uke før møtet, og legges ut på hjemmesiden. Det er sendt ut fullstendig varsel på mail til medlemmene og kunngjort her på vår hjemmeside. Årsmøtet vil ikke bli annonsert i lokalmedia.

Styret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar