onsdag 30. september 2015

Medlemskontingent for 2015/16-sesongen

På årsmøtet 05. februar 2015 ble det besluttet å ha medlemskontingenten uforandret for skilaget for 2015/16-sesongen. Medlemskontingenten for kommende sesong 2015/16 bes innbetalt snarest. NB: For de som skal delta på klubbturen (Stokmarknes) første helga i oktober i år må kontingenten være innbetalt for å kunne delta. Her er satser for medlemskontingent for 2015/16-sesongen: 

  • Medlem/støttemedlem Kr. 200
  • Medlem m/ aktiv løper t.o.m 12års klassen (f. 2004 og yngre) : Kr. 500,-
  • Medlem m/ aktiv løper f.o.m 13års klassen (f. 2003) og eldre: Kr. 1000,-

  • Innbetaling til konto: 4730 09 62021

Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp, som innbetales direkte til nevnte konto (Nb: det sendes ikke giro).
Enkelte familier har ikke aktive løpere lenger. Disse oppfordres til å fortsette som støttemedlemmer! Dersom man ikke ønsker å stå som medlemmer lenger, ber vi om at Medkila Skilag kontaktes pr epost til post@medkilaskilag.no slik at medlemslista kan holdes à jour, og at purringer på manglende kontingentbetaling unngås.Hvordan bli medlem?
Betal inn til ovennevnte konto- samt for NYE MEDLEMMER: send e-post til post@medkilaskilag.no oppgi navn på alle familiemedlemmer, fødselsdato på løper, adresse, hjemmetelefonnr. og mobiltelefonnr. E-post er klubbens viktigste informasjonsmetode - derfor angi hvilken e-post informasjon skal sendes til.

Når bli medlem?

Medkila Skilag aksepterer at barn prøver seg på trening (innetrening eller utetrening på ski) en periode før vi krever medlemskap. Begrepet 'periode' er litt flytende, men vi regner med at folk verdsetter det frivillige arbeid som utføres med å drive trening, lage renn etc, og betaler inn en billig årskontingent! 

Skal du delta i renn, må medlemskapet være i orden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar