mandag 22. juni 2015

SOMMERSKISKOLER 2015 – INFO FRA STYRET

I tråd med vedtatt budsjett/tidligere praksis støtter Medkila Skilag deltagelse på sommerskiskoler med kr 1.000,- pr medlem.  Oversend til kasserer cath_oestberg@hotmail.com dokumentasjon for innbetalt deltakeravgift samt kontonummer bank så refunderes andel fra Medkila Skilag.  Ta kontakt med undertegnede dersom en ønsker å delta på flere sommerskiskoler så vil styret vurdere om ytterligere refusjon kan innvilges.

Det er fra enkelte gitt tilbakemelding om at ordningen ikke nødvendigvis har vært kjent for alle medlemmene. Styret vil på denne bakgrunn vurdere å refundere andel fra Medkila Skilag for slik deltagelse for eksisterende medlemmer for tidligere sesonger og ber om at dokumentasjon og anmodning om utbetaling oversendes undertegnede.

Jon Arne Torbergsen
Leder Medkila Skilag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar