fredag 6. februar 2015

Medkila Skilag - nytt styre 2015

På årsmøtet 05.februar ble det valgt nytt styre for Medkila Skilag, som nå består av følgende;
  • Jon Arne Torbergsen, leder
  • Hilde Skjelle, styremedlem (var ikke på valg)
  • Halvar Fjelltun, styremedlem (var ikke på valg)
  • Cathrine Østberg, styremedlem (kasserer)
  • Trond Hellefossmo, styremedlem (var ikke på valg)
  • Susanne Helland, varamedlem
Årsmelding for 2014, årsregnskap 2014 og budsjettt for 2015 ble fremlagt og vedtatt iht publiserter saksdokumenter. 

Etter årsmøtet ble ststus for NM del2 presentert av Rune Tølløfsen, utkast til handlingsplan presentert (skal ferdigstilles og vedtas på neste årsmøte) samt at Medkila Skilags lokalisering i Folkeparken ble diskutert. En gruppe på 4 personer meldte seg for å jobbe videre mht å se på mulighetene for klubben å kunne ha en fremtidig en tilknytning/ base i Blåbærhaugen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar