torsdag 26. juni 2014

NM på ski 2015 i Harstad - klar til skifest!

Medkila Skilag og Kilkam fikk tildelt NM del 2 i 2015 av Norges Skiforbund tidligere i vår. Vi skal ha renn i fire dager, 26.-29. mars 2015. 
Kilbotn skiarena. Fra Hovedlandsrennet i 2012.
 Fredag og lørdag går som enkelt start.

26.3
To
NM team sprint
NM team sprint
27.3
Fr
NM 5km C
NM 10km C
28.3
NM 30km C
NM 50km C
29.3
Junior finale
Junior finale

Klubbene er godt i gang med ulike komiteer, og på kort varsel skal vi levere et solid idrettsarrangement med verdenseliten på plass. Vi skal gi utøverne et topp opphold i Harstad og vi skal invitere publikum til en super skifest i Kilbotn!

Personell
Klubbene samarbeider som tidligere på slike store arrangement. Vi forventer at alle medlemmer - nye og gamle - trør til i de ulike arbeidsgruppene som skal i sving. 
Det blir sendt ut en fellesmail til medlemmene der dere blir bedt om å melde dere til ulike arbeidsoppgaver, og vi ber om at alle besvarer denne seriøst slik at vi kan få en solid NM-organisasjon på plass. 
Denne resursbanken på personell vil hovedkomiteen ha på plass i løpet av høsten, og det sendes ut skjema ca 1. september for påmelding.

To dugnadshelger i høst
Rett etter sommerferien trør vi i gang, og vi starter med to dugnadshelger i Kilbotn.
Siste helga i august og første helga i september. 30-31. august og 6-7. september.
Det skal ryddes skog og arbeides i traseene.

Hovedkomiteen er: 
Leder: Svein Gunnar Helland, mob: 90886111, s-guhell@online.no
Rennsekretær: Rune Ivetorp, mob: 90947937, rune@seaworks.no
Rennleder: Rune Tøllefsen, mob: 91141316, rune@toco.as
Økonomi/sponsor: Jon Arne Torbergsen, mob: 40476759, jon.arne.torbergsen@enter-revisjon.no
Media/Info: Beate Ingebrigtsen, mob: 97797117, beateing2@gmail.com
Logistikk/parkering: Thomas Rørnes, mob: 99620041 thomas.rornes@nordic.no
Styrerepresentant Kilkam: Geir Johansen. Mob: 91373499, geir.johansen@gmail.com


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar