mandag 26. mai 2014

Info friidrett 2014 – Medkila skilag

Medkila SL er medlem av Norges Friidrettsforbund. Bakgrunnen for medlemskapet er at klubbens medlemmer skal kunne delta/representere Medkila skilag på terrengløp/gateløp i regi av friidrettskretsen. Målsettingen med friidrett/terrengløp er at det skal være et alternativ til klubbens medlemmer som ikke er holder på med annen idrett (fotball osv) på sommeren. Løping er generelt også en idrett og treningsform som har klare relasjoner til langrenn. Ler mere her om konkurranser/ treningsløp og lisens;

Medkila SL konkurranser og treningsløp : Medkila SL arrangerer to løp i sesongen 2014 – Tårnløpet og Folkeparken rundt. I disse to løpene er det ønskelig at flest mulig av klubbens medlemmer stiller til start. Det vil også være behov for støtte til selve arrangementene. Her vil det komme info senere om hvilke oppgaver og hvor mange foreldre som må stille osv. Det gjennomføres 4 treningsløp i 2014. Alle løpene er i Folkeparken. Det er også ønskelig at flest mulig medlemmer stiller på disse løpene.

Konkurranser 2014: Se eget bilde/ artikkel for foreløpig terminliste med aktuelle løp i Harstad og nabokommunene.

Startkontingent:  Den enkelt må selv dekke startkontingenten til den enkelte konkurranse. Treningsløpene er gratis.

Lisens fra 2014: Det er innført lisens også på terreng- og mosjonsløp fra om med 2014. Pris helårlisens er 370,- eller utvidet til 700,-. 

Engangslisens: Dersom deltaker fyller 13 år inneværende år for deltakelse i mosjonsarrangement og ikke har helårslisens, må deltakeren kjøpe engangslisens.  Det er arrangørens ansvar å kreve inn engangslisens. Lisens er påkrevet frem til deltaker fyller 80 år. Arrangement uten startkontingent er gratis (forsikring inngår ikke). 
Engangslisens priser:
Startkontingent  <100 20="" br="" kr="" nbsp=""> Startkontingent  100-250   kr 30
Startkontingent  250-400   kr 40
Startkontingent  400<         kr 50

På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.  Stafetter kr 15,- pr deltager, maks kr 150,-.

NB. Det betyr at for de fleste vil det være lønnsomt å betale engangslisens. Den enkelte løper vil være dekt på trening via skilisensen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar