fredag 21. mars 2014

Info NNM Bardufoss 2014

Nord-Norsk Mesterskap 4-6. april 2014 på ski er ikke langt unna.

Det er bestilt overnatting for familiene som skal delta på Bardufoss Hotell fra torsdag 3. april til søndag 6.april 2014 i forbindelse med NNM 2014.  Egenandel for løper er kr 500 for overnatting m/frokost.  I tillegg dekker klubben middag for løpere og ledsagere lørdag.

Egenandeler på deltagelsen og romfordeling på Bardufoss hotell er sendt på mail til alle deltagerne på NNM.
Konto nr.: 4730 09 62021 (merk innbetaling med navn og NNM 2014)

FELLES BESPISNING

Medkila Skilag kommer til å dekke et felles måltid lørdag 05.04.2014 på hotellet (Middags buffet). Tidspunkt kommer vi tilbake til, men dette vil tilpasses premieutdelingen som skal være i Bardufosshallen lørdag kl 1830.  Også deltakere/foresatte som ikke bor på hotellet kan delta.
 
LØPER MØTER

Lagleder møter/Løper møter vil bli arrangert som følger:
Torsdag: Lagleder møte  03.04 kl 2000  -   Løper møte kl 2100                       
Fredag:   Lagleder møte  04.04 kl 2000  -   Løper møte kl 2100
Lørdag:   Lagleder møte  05.04 kl 1700  -   Løper møte kl 2100 (tidspunktet her kan endres)
Sted: Bardufoss Hotell

Fra Medkila Skilag deltar følgende på lagleder møte:
Jon Arne Torbergsen og Bjarne Ryvoll (alternativ Tor Ch. Eilertsen).
 
SMØRING

Medkila Skilag har bestilt smøreplass i telt (plass nr. 23, 25, 27).  Smøring vil være foreldrebasert.  liste er sendt på mail der smøreansvar er antydet – gi tilbakemelding dersom endringer ønskes eller noen er uteglemt.  Medkila Skilag vil i tillegg forsøke å sette opp eget smøretelt dersom vi finner en hensiktsmessig plass.  Klubben vil gå til innkjøp av noe aktuell smurning (spesielt for glid) for løpsdagene.
Se  smøreansvarlig sendt på mail til deltagerne.


TIDTAKNING

Det vil gis mellomtider under fredagens individuelle løp.
Ansvar:  Tor Ch. Eilertsen, Odd Karlsen og og Tone Bornø Novstad. 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar