torsdag 10. oktober 2013

Info vedrørende treningstider gruppe 1 og 3

Endring av treningstider pga stenging av gymsal


Trenerkoordinator og styret i Medkila Skilag har vudert situasjonen og kommet frem til følgende løsning så lenge Harstad skoles gymsal renoveres.
Bakgrunn
Gruppe 1  (barn født 07) og Gruppe 2 (født 05 og 06) fikk i august tildelt Harstad skole som arena for høsttreningene. Dette er årskull som av erfaringer teller omkring 45 løpere, noe som gjorde at vi var veldig fornøyde med denne muligheten (to gymsaler og mulighet for deling).
Grunnet oppstart av oppgradering/renovering av garderobeforholdene ved skolen, ble all aktivitet på kveldstid stoppet av kommunen. Dette skjedde i slutten av september.
Gruppe 1 planla så at all trening skulle foregå ute, men ved nærmere ettertanke/refleksjon ser vi at denne løsningen ikke er opptimal. Å ha ansvar for 5-6 åringer utendørs i glatta og regn er ikke det mest behagelige.
Drøfting/konklusjon
Vi er nødt til å gi alle i Medkila skilag muligheter for innetrening. Dette med prioritet på de aller yngste (21 påmeldte 07-ere). 
Vi flytter derfor:
  • Medkila skole gymsal mandager:
    Gruppe 1  kl 1800-1900
    Gruppe 3 (født 03-04) kl. 1900-2000
  • Dette er selvsagt uheldig for gruppe 3: Informasjonsskriv er sendt ut til foresatte, innhold på 1t og 15/30 min under planlegging av trenere og logistikk ift kjøring hit og dit er samordnet av mange familier/blant trenere.
I denne uventede situasjonen setter klubben løperen / barnet i sentrum og dette er det beste vi klarer å få til.
Vedrørende gruppe 2 har ikke endelig løsning om koordinator/Hovedansvarlig gått i orden. Inntil da avventes videre fastsetting av treningssted og tidspunkt.
Ny ordning med innetreninger på Medkila skole mandager 18-19 for gruppe 1 og 19-20  for gruppe 3 iverksettes fra og med førstkommende mandag 14. oktober.


Gruppe Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Merknader
 
1 (07) Medkila skole 18-1900 Fra 14.okt inne
2 (05-06) Heggen 18-1900 (oppstart ikke bestemt) Oppstart ikke bestemt pr. 9/10
3 (03-04) Medkila skole 19-2000 Ute 18-1915/30 Medkila skole fra 7.okt.
4 (01-02) Ute Ute+Medkila skole 19-2000 Medkila skole fra medio okt. Helgeøkt i tillegg
5 (95-00) Ute+Heggen 1900-2000 (?) Ute UteIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar