søndag 15. september 2013

Trenerressurs til gruppa 2005/06


Til alle foresatte på Medkila Skilag med barn født 2005-06

En ny skisesong nærmer seg og det er på tide med oppstart av innetreninger i begynnelsen av oktober.
Vi er tre foreldre; Bård Osdal , Jo Iversen og Rolf Arne Iversen som har hatt hovedansvaret for denne gruppa de to siste årene.

Oppfordring: Trenergruppa trenger en ekstra forelder til å ha koordinatorfunksjonen.

Det er en trivelig gjeng både med barn og voksne i gruppa og vi setter stor pris på at så mange foreldre har bidratt på treningene.
Det håper vi virkelig fortsetter, og det er også nødvendig da det er ganske mange ivrige og flotte barn på treningene!
 
Alle vi tre som har vært trenere de siste årene har nå også yngre barn som skal starte på den yngste gruppa 2007 med samme treningstidspunkt.
Vi kommer til å bidra videre på 2005-06-gruppa, men VI TRENGER DERFOR HJELP PÅ TRENERSIDA

Vi trenger en voksen som kan ta hovedansvaret for gruppa.

  • Jobben innebærer planlegging av treningene og sørge for at vi har nok trenere og et greit innhold i treningene.
  • De eldste på gruppa er 3.klassinger, og da trenger de litt mer strukturert teknikk-trening enn tidligere.
  • Hovedansvarlig er bindeleddet mellom foreldregruppa og klubben, og har ansvaret for informasjonsflyt hovedsakelig på mail.
  • Hovedansvarlig bør også sørge for at informasjon om skirenn kommer ut til foreldrene.
Vi er mange foreldre som har bidratt som trenere på denne gruppa og alle vi kommer til å fortsette. Hovedansvarlig vil derfor være en koordinator som vi garanterer IKKE skal bli stående alene med jobben. Jobben er høyst overkommelig.

Opplæring og full støtte fra avtroppende hovedansvarlig vil bli gitt. Det planlegges også fra klubbens side å få i gang et Trener 1 kurs i høst.

Håper noen snarest vil melde seg og bidra for ungene våre.

Vennlig hilsen Rolf Arne Iversen (Hovedansvarlig i 2011-13). Ta kontakt med Rolf Arne 90105388 eller Øyvind Hansen 92804247, trenerkoordinator for hele Medkila skilag.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar