tirsdag 10. september 2013

Medlemskontigent for sesong 2013/14


På årsmøtet 17. februar 2013 ble det besluttet å øke medlemskontingenten for skilaget fra og med 2013/14-sesongen. Medlemskontingenten bes innbetalt snarest.
For de som skal delta på klubbturen første helga i oktober i år må kontingenten være innbetalt for å kunne delta.

Her er satser for medlemskontingent for 2013/14-sesongen.

  • Medlem/støttemedlem Kr. 200
  • Medlem m/ aktiv løper tom 11 år: Kr. 500,-
  • Medlem m/ aktiv løper 12 år (går i 13-årsklassen) og eldre: Kr. 1000,-  • Innbetaling til konto: 4730 09 62021

Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp, som innbetales direkte til nevnte konto (Nb: det sendes ikke giro).

Enkelte familier har ikke aktive løpere lenger. Disse oppfordres til å fortsette som støttemedlemmer! Dersom man ikke ønsker å stå som medlemmer lenger, ber vi om at Medkila Skilag kontaktes pr epost til post@medkilaskilag.no slik at medlemslista kan holdes à jour, og at purringer på manglende kontingentbetaling unngås.

Hvordan bli medlem?
Betal inn til ovennevnte konto- samt for NYE MEDLEMMER: send e-post til post@medkilaskilag.no oppgi navn på alle familiemedlemmer, fødselsdato på løper, adresse, hjemmetelefonnr. og mobiltelefonnr. E-post er klubbens viktigste informasjonsmetode - derfor angi hvilken e-post informasjon skal sendes til.

Når bli medlem?
Medkila Skilag aksepterer at barn prøver seg på trening (innetrening eller utetrening på ski) en periode før vi krever medlemskap. Begrepet 'periode' er litt flytende, men vi regner med at folk verdsetter det frivillige arbeid som utføres med å drive trening, lage renn etc, og betaler inn en billig årskontingent! 
Skal du delta i renn, må medlemskapet være i orden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar