onsdag 15. mai 2013

Friidrett og deltagelse


Info om Friidrett og Medkila Skilag
Medlem av friidrettsforbundet
I april ble skilaget tatt opp som fullverdig medlem av friidrettsforbundet. Det innebærer at alle våre medlemmer kan delta på alle konkurranser som en friidrettsklubb arrangerer.
 
Kontingent - deltageravgift
Styret har besluttet at medlemmene selv betaler deltageravgiften på friidrettsarrangementene. Skilaget har som sin hovedfunksjon å dekke skiaktiviteter, og har ikke budsjettert inn å dekke kostnadene for utøvere som deltar i aktiviteter utenom Skiforbundet/Troms Skikrets.
Skilaget tar selvsagt kostnadene på klubbnivå om være tilsluttet Friidrettsforbundet, slik at våre medlemmer ikke trenger å være med i en annen friidrettsklubb for deltagelse på friidrettsarrangement i løpet av året.
 
Friidrettskortet 2013
Info om lisens i friidrettsforbundet på denne linken: http://www.friidrett.no/friidrettskortet/Sider/Friidrettskortet1.aspx
 
KM i terrengløp
KM Terrengløp blir arrangert av BUL-Tromsø søndag 15.september 2013 – innbydelse vil kommer senere.
 
Folkeparken Rundt
Lørdag 31. august arrangerer vi et terrengløp i Folkeparken. Info om dette sendes ut senere.
 
Stangnes friidrettsbane
Medkila Skilag og Hind IK har hatt et møte hos kommunen der vi har avklart treningstidene for klubbene. Det er opp til trenerne i gruppe 4 og 5 hos oss å sette opp treningsaktiviteten på banen. Primært er det mandager og torsdager fra kl. 18.30 som er aktuelt for oss. Da kolliderer vi ikke med IK Hinds aktiviteter.
 
Stevner hos IK Hind
Medkila er velkommen til å delta på Hinds kretsstevner på tirsdagene. De setter også opp 3000 m hvis noen av våre løpere ønsker dette, og det tas tider som registreres.
 
IK Hinds hjemmeside
På følgende link finner dere info om IK Hinds (Friidretsklubben) aktiviteter etc:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar