tirsdag 4. desember 2012

Styremedlemmer - Valgkomiteèn ønsker innspill

I forbindelse med valg av nytt styre på Medkila Skilags årsmøte- som gjennomføres i slutten av januar-13- ønsker valgkomiteèn å kjøre en åpen prosess rundt dette og ønsker derfor innspill/ forslag fra medlemmene i klubben på mulige styremedlemmer (Les mer).


Medkila Skilag trenger interesserte og engasjerte styremedlemmer og det er klubbens øverste organ- årsmøtet- som velger styret. Valgkomiteèn ønsker da inn forslag på aktuelle personer eller at man selv melder seg til oss dersom man ønsker å stille til valg for et styreverv i klubben. Valgkomiteèn spør hvem av de som er på valg (4stk) som eventuelt ønsker å stille til gjennvalg, og basert på dette og eventuelt forestlåtte eller egenmeldte styrekandidater vil valgkomiteèn da levere en innstilling for årsmøtet. Det er og selvsagt tillatt å stille til valg som styremedlem på selve årsmøtet, uavhengig av valgkomiteens innstilling.

Det er og viktig at klubbens medlemmer faktisk stiller på årsmøtet for å vedta nytt styre til klubben- det er medlemmene som selv velger hvem som skal bli valgt inn i styret. 

Dagens styre ble valgt på sist årsmøte i januar-12 og består av følgende:

  • Beate Ingebrigtsen (Ikke på valg), 
  • Elisabeth Storås (på valg), 
  • Bjørn Erik Olsen (på valg), 
  • Jon-Arne Torbergsen (på valg), 
  • Airin Nordgård (på valg) og 
  • Lars Håkon Martnes (ikke på valg).

Derfor: Kom gjerne med forslag eller meld deg som aktuell for styreverv i Medkila Skilag til valgkomiteèn innen 31.desember.

Mvh
Valgkomitèen, Medkila Skilag
Odd Karlsen (odd(a)stdr.no -tlf. 930 40 132), Øyvind Hansen (oyv.hansen(at)hotmail.com - t. 928 04 247 og Tor Christian Eilertsen (torce167(a)gmail.com - t. 907 26 321) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar