søndag 28. oktober 2012

Pasasjerbetaling - transport til skirenn og samlinger

Mht. passasjerbetaling ved transport til skirenn og samlinger så har styret i Medkila Skilag har i 2005 behandlet hvordan kjøreutgifter skal kunne fordeles blant passasjerene som sitter på til renn/treningssamlinger, og har kommet fram til følgende anbefaling/ satser (som fortsatt praktiseres):

Følgende "satser" anbefales brukt ved kjøring til renn/trenings-samlinger:
  • Harstad - Skånland/Kvæfjord t/r:        Kr     0,-
  • Harstad - Lødingen t/r                       Kr   75,-
  • Harstad - Bjerkvik t/r                         Kr   75,-
  • Harstad - Ankenes, Ballangen t/r       Kr 150,-
  • Harstad - Vesterålen t/r (inkl. ferge)    Kr 150,-
  • Harstad - Bardu/Målselv/Finnsnes t/r  Kr 150,-
  • Harstad - Tromsø t/r                          Kr 200,-
  • Harstad - Kiruna t/r                           Kr 200,-
  • Harstad - Nord-Troms t/r                    Kr 300,-

Hver passasjer betaler til sjåføren anbefalte beløp. Det blir opp til hver sjåfør/foresatt å praktisere event passasjerbetaling i hvert enkelt tilfelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar