torsdag 30. august 2012

Medlemskontigent 2012/13- sesongen

På årsmøtet ble det besluttet å holde medlemskontingenten for skilaget uendret. Her er satser for medlemskontigent for 2012/13-sesongen.
  • Medlem/støttemedlem Kr. 150,-
  • Medlem m/ aktiv løper tom 11 år: Kr. 350,- (eldste løper født 2001 eller senere)
  • Medlem m/ aktiv løper 12 år og eldre: Kr. 700,- (eldste løper født 2000 eller tidligere)
  • Man betaler da familiemedlemsskap med utg.pkt i eldste aktive løper. Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp,
Innbetaling til konto: 4730 09 62021. 
Medlemskontigenten bes innbetalt snarest og senest innen 10.09.2012. For aktive løpere må medlemskontingenten være betalt før man kan delta på samlinger høsten 2012.  For ytterligere informasjon, LES MERE HER:


Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp, som innbetales direkte til nevnte konto (Nb: det sendes ikke giro).
Enkelte familier har ikke aktive løpere lenger. Disse oppfordres til å fortsette som støttemedlemmer! Dersom man ikke ønsker å stå som medlemmer lenger, ber vi om at Medkila Skilag kontaktes pr epost til post@medkilaskilag.no slik at medlemslista kan holdes à jour, og at purringer på manglende kontingentbetaling unngås.

Hvordan bli medlem?
Betal inn til ovennevnte konto- samt for NYE MEDLEMMER: send e-post til
post@medkilaskilag.no - oppgi navn på alle familiemedlemmer, fødselsdato på løper, adresse, hjemmetelefonnr. og mobiltelefonnr. E-post er klubbens viktigste informasjonsmetode - derfor angi hvilken e-post informasjon skal sendes til.

Når bli medlem? Medkila Skilag aksepterer at barn prøver seg på trening (innetrening eller utetrening på ski) en periode før vi krever medlemsskap. Begrepet 'periode' er litt flytende, men vi regner med at folk verdsetter det frivillige arbeid som utføres med å drive trening, lage renn etc, og betaler inn en billig årskontingent! Skal du delta i renn eller samlinger må medlemskapet være i orden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar