torsdag 26. januar 2012

Årsmøtet - Medkila Skilag - sakspapirer

OPPDATERT LØRDAG 28.01 KL 17:50: Nye dokumenter; Innkalling/ dagsorden (tilleggsak, krav fra NIF), årsberetning (justert medlemstall) og vedtekter (må vedtas, krav fra NIF)

Søndag 29.januar kl. 19.00 avholdes det årsmøte i Medkila Skilag i kantina til Hålogaland Kraft. Innkjøring fra Rødbergveien. Styret oppfordrer medlemmene til å komme. Se "Les mere" for vedlegg(Pdf) av innkalling/dagsorden, årsberetning, samt en innkommen sak ("Forslag til navneendring på skilaget").

Årsmøtet er en viktig arena for alle til å få innblikk i aktiviteten til skilaget, samt benytte seg av medbestemmelsesretten i driften av skilaget.
Vedlagt finner dere:
  1. Innkalling/ dagsorden - se Pdf HER
  2. Årsberetning for 2011 - se Pdf HER
  3. Regnskapet og balansen for 2011 - presenteres på årsmøtet
  4. En innkommen sak: "Forslag til navneendring på skilaget" - se Pdf HER
  5. Vedtekter, Medkila SL - se Pdf HER
Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar