tirsdag 20. desember 2011

Årsmøte satt til 29. januar 2012

Styret vedtok i møtet i desember at årsmøtet skal avholdes søndag 29. januar 2012 kl. 1900Sted blir kunngjort senere. Saker som ønskes behandlet må være innmeldt til styret senest 22.januar.
Styret i Medkila Skilag er som følger:
  •  Beate Ingebrigtsen, leder: på valg (2 år)
  • Jon Arne Torbergsen, nestleder: ikke på valg
  • Elisabeth Storås, sekretær: på valg (1 år)
  • Bjørn Erik Olsen, kasserer: ikke på valg
  • Estrid Ernstsen, styremedlem: på valg og tar ikke gjenvalg
  • Airin Nordgård, styremedlem: ikke på valg
  •  
  • Vara: Sveinung Karlsen, på valg (1 år)
Revisor: Odd Kalrsen, på valg (1 år)
Valgkommite:
  • Tor Christian Eilertsen
  • Odd Karlsen
Velges ved hvert årsmøte. 
Ps: Viser til tidligere artikkel HER - valgkommiteen ønsker innspill og forslag innen 31.desember på aktuelle kandidater til styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar