søndag 16. oktober 2011

Medlemskontigent 2011/12-sesongen

På årsmøtet i februar ble det besluttet å øke medlemskontingenten for skilaget fra og med 2011/12-sesongen. Kontigentbeløpet har stått urørt i mange år, og det ble bestemt at det er behov for justering av kontigenten. Medlemskontigenten bes innbetalt snarestHer er satser for medlemskontigent for 2011/12-sesongen.


  • Medlem/støttemedlem Kr. 150
  • Medlem m/ aktiv løper tom 11 år: Kr. 350 (eldste løper født 2000 eller senere)
  • Medlem m/ aktiv løper 12 år og eldre: Kr. 700 (eldste løper født 1999 eller tidligere)


  • Innbetaling til konto: 4730 09 62021

Medlemskontingenten er et familiemedlemsskap, dvs alle i husstanden er medlemmer ved innbetaling av ovennevnte beløp, som innbetales direkte til nevnte konto (Nb: det sendes ikke giro). Enkelte familier har ikke aktive løpere lenger. Disse oppfordres til å fortsette som støttemedlemmer! Dersom man ikke ønsker å stå som medlemmer lenger, ber vi om at Medkila Skilag kontaktes pr epost til post@medkilaskilag.no slik at medlemslista kan holdes à jour, og at purringer på manglende kontingentbetaling unngås.

Hvordan bli medlem?
Betal inn til ovennevnte konto- samt for NYE MEDLEMMER: send e-post til post@medkilaskilag.no oppgi navn på alle familiemedlemmer, fødselsdato på løper, adresse, hjemmetelefonnr. og mobiltelefonnr. E-post er klubbens viktigste informasjonsmetode - derfor angi hvilken e-post informasjon skal sendes til.

Når bli medlem?Medkila Skilag aksepterer at barn prøver seg på trening (innetrening eller utetrening på ski) en periode før vi krever medlemsskap. Begrepet 'periode' er litt flytende, men vi regner med at folk verdsetter det frivillige arbeid som utføres med å drive trening, lage renn etc, og betaler inn en billig årskontingent! Skal du delta i renn, må medlemskapet være i orden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar