tirsdag 11. oktober 2011

Inntaksstopp/venteliste, 6-9års gruppa


Medkila Skilag har ikke kapasitet til å tilby flere enn de som er registrert i løpet av treningene 3. og 10. oktober, og vi er dessverre nødt til å sette et inntaksstopp av nye skiløpere for 6-9gruppa (f. 2004,04 og 05). På treninga kommende mandag 17. oktober vil ikke nye/uregistrerte barn få anledning til å delta på treningene.
Kapasiteten går på både størrelse av gymsalen, og antall trenere som skilaget har for denne aldersgruppen.
De som var med forrige skisesong, men ikke har deltatt på treningene så langt i år, vil få muligheten til å fortsette på treningen vår hvis de deltar på treninga 17. oktober. Unntak fra dette gjøres hvis noe spesielt (sykdom, reise) skulle være tilfelle. Melding må da skrives til Øyvind Hansen på mail: oyv.hansen@hotmail.com

VENTELISTE: Skulle det være slik at deres barn som har vært med fra starten av nå ikke kommer til å fortsette på treningene våre framover, f.eks. at andre treninger/aktiviteter prioriteres, ønsker vi at vi får snarlig tilbakemelding fra dere. Dette da vi kommer til å lage ei venteliste for deltakelse på treningene til gruppa.

Mvh Styret, Medkila Skilag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar