søndag 16. oktober 2011

Deltagelse på samlinger i regi av Troms Skikrets

Styret i Medkila Skilag har gjennomgått våre regler for dekning av kostnader knyttet til deltagelse på samlinger.  Disse er som følger:

1.      Hovedregelen er som tidligere at Medkila Skilag dekker kostnader (samlingsavgift) for lagets medlemmer ved deltagelse på samlinger i regi av Troms Skikrets.  Ved deltagelse på andre lokale samlinger kan dekning av samlingsavgift innrømmes etter særskilt avtale.  Reisekostnader dekkes av den enkelte medlem.
2.      De av våre medlemmer som er flyttet fra byen (skigymas og lignende) som ikke deltar/eller kun delvis deltar på kretsens opplegg kan innrømmes kr 2.500 pr.sesong til dekning av alternative samlingsopplegg.   Dokumentasjon for innbetalte avgifter oversendes laget ved anmodning om utbetaling for slik dekning.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar