torsdag 22. september 2011

Skilisenser for sesongen 2011/12

Her er oppdatert info om skilisens-ordningen; Årets lisens dekker 12 mnd fra 1. oktober til 30. september 2012. Giroblanketter for skilisens 2011/2012 sendes til alle som hadde skilisens siste sesong. Skilisensen skal løses fra den dato løperen fyller 13 år. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst skilisens. Se ytterligere informasjon om Skilisens fra Norges Skiforbund (Les mer):
Skiforbundet har forbedret dekning og ytelser i www.skilisens.no. Det er inngått et samarbeid med Idrettens Helsesenter (IHS) for å sikre en best mulig behandling.

Sesonglisensen består av en grunnlisens som er obligatorisk, men også en utvidet sesonglisens med bedre dekninger.

Sesonglisens (grunnlisens)
Sesonglisensen gir skiløpere via IHS:
- tilgang til å bruke Idrettens Skadetelefon 04253 for råd og veiledning, alle dager mellom kl.09.00 og 21.00.
IHS har:
- spesialister på idrettsskader
- helsepersonell med spesialkompetanse på idrettsmedisin
- bestilling av utredning og behandling
- tilgjengelighet og oppfølging
- utredning innen 24 timer (MR undersøkelse)

Sesonglisens (utvidet forsikringsdekning)
Vesentlig bedre forsikringsdekning enn grunnlisens, bl.a.:
- behandlingsgaranti på 10 dager
- høyere forsikringssummer

Årets sesong! 
Årets lisens dekker 12 mnd fra 1. oktober til
30. september 2012. Giroblanketter for skilisens 2011/2012 sendes til alle som hadde skilisens siste sesong.Skilisensen skal løses fra den dato løperen fyller 13 år. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha løst skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn.

Lykke til med sesongen!!

Hilsen Norges Skiforbund
Tlf. 21 02 90 00 skilisens@skiforbundet.no
www.skiforbundet.no

For utfyllende opplysninger se www.skilisens.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar