tirsdag 15. februar 2011

HarstadSprint og HarstadDuatlon 2011- PROGRAM LØRDAG

Lørdag 19.2.2011 - kl 10.30. Kretsrenn, individuelt fristil sprint løp (klassene 11 år og eldre).
NB: I tillegg sonerenn Sør-Troms sone klassene 8,9 og 10 år. Påmelding innen onsdag 16.02 HER. Se hele dagsprogrammet:
Klasse og distanseoppsett:

Lørdag:
Det arrangeres klassevis prolog med påfølgende semifinaler (A, B, C) og finaler (A-, B- og C-finaler) som sikrer at alle deltakere får gjennomføre prolog og minst to heat. 
Det kan være aktuelt å slå sammen klasser for å fylle opp heatene.  Ved premiering splittes heatene opp slik at klassevinnere kåres.

Alle løpere går prolog. Kvalifisering videre avhenger av tid/plassering i prolog. Det settes opp 2, evt 3, semifinaler, avhengig av hvor mange deltagere det er i klassen.
Ved 2 semifinaler: Løper nr 1, 4, 5, 8, 9 og 12 til semifinale A, løper nr 2, 3, 6, 7, 10 og 11 til semifinale B. Fra hver semifinale de beste 3 løpere til A-finale, de 3 andre til B-finale.
Ved 3 semifinaler: Løper nr 1, 6, 7, 12, 13 og 18 til semifinale A, løper nr 2, 5, 8, 11, 14 og 17 til semifinale B, løper nr 3, 4, 9, 10, 15 og 16 til semifinale C. Fra hver semifinale går det 2 beste til finale A, 3. og 4. plass til finale B og 5. og 6. plass til finale C.

Alle løpere (gjeldende kretsrenn) får således gå 3 løp. Arrangøren kan slå sammen klasser for å fylle opp heatene. På resultatlisten splittes de sammenslåtte finalene opp i ordinære årsklasser igjen.

For sonerenndeltakere skal det kun gås ett renn i 950 m løype
Følgende omtrentlige løypelengder er satt opp for klassene:

Sonerenn lørdag:
8 år      G/J      (950 m) fristil, kun en runde
9 år      G/J      (950 m) fristil, kun en runde
10 år    G/J      (950 m) fristil, kun en runde

Kretsrenn:
11 år    G/J      (450 m) fristil
12 år    G/J      (450 m) fristil
13 år    G/J      (450 m) fristil
14 år    G/J      (450 m) fristil
15 år    G/J      (950 m) fristil
16 år    G/J      (950 m) fristil
17 år    M         (950 m) fristil
18 år    M         (950 m) fristil
19-20 år M      (950 m) fristil
Sr        M         (950 m) fristil
Sr veteran M (950 m) fristil
17 år    K         (950 m)) fristil
18 år    K         (950 m) fristil 

19-20 år K       (950 m) fristil
Sr        K         (950 m) fristil
Sr veteran K   (950 m) fristil

Endringer i løypelengder vil kunne bli kunngjort nærmere arrange-mentsdagen