søndag 30. januar 2011

Årsmøtet Medkila Skilag - Nytt styre

På søndagens årsmøte ble følgende styre for Medkila Skilag for 2011 valgt:

  • Leder: Beate Ingebrigtsen - Valgt for 2 år i 2010 (på valg på årsmøtet i 2012)
  • Sekretær: Elisabeth Storås-  Gjennvalgt for 1 år (på valg på årsmøtet i 2012)
  • Styremedlem: John Arne Torbergsen - Gjennvalgt for 2 år
  • Styremedlem: Astrid Ernstsen - Valgt for 2 år i 2010 (på valg på årsmøtet i 2012)
  • Bjørn Erik Olsen (kasserer) og Airin Nordgård (styremedlem) valgt som nye styremedlemmer, begge for 2 år.
  • Varamedl: Sveinung Karlsen. Valgt for 2 år i 2010. Ikke på valg (på valg på årsmøtet i 2012)
Vi kommer tilbake med referat fra årsmøtet samt en nærmere presentasjon/blide av styret.