tirsdag 2. februar 2010

Årsmøte, Medkila Skilag. onsdag 10.februar 2010- OPPDATERT

Medkila Skilag inviterer ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2009, onsdag 10.februar kl 20:00.

Sted: Kantina, Forsvarsbygg, 6. div.gt. 12
Dagsorden: Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende 3.2.10
Valg: Alle valg forespørres før årsmøtet.
Dagsorden og årsmelding legges ut på www.medkilaskilag.no før årsmøtet.

OPPDATERT 1: 04.02.2010: Dagsorden
OPPDATERT 2: 04.02.2010, KL 23:55: Årsmelding 2010 finner du ved å klikke HER.

ÅRSMØTE 10. FEBRUAR 2009 KL 2000


DAGSORDEN
1. Åpning av møtet
2. Valg av møteleder, sekretær, og to medlemmer for underskrift av protokoll
3. Godkjenning av møteinnkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Årsmelding 2009
6. Regnskap 2009
7. Innkomne saker:
Forslag om iverksetting av lovendringsarbeid slik at Medkila Skilags vedtekter/lov samsvarer med NIF´s lov for idrettslag ( sak overført i fra forrige årsmøte ).
8. Valg
9. Budsjett 2010 inkl. kontingent
Alle valg er forespurt før møtet

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.

Styret

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar