fredag 12. februar 2010

Harstad-Sprint, lørdag 20.februar

Her er programmet for Harstad- sprint 2010, lørdag 20.februar: Lørdag 20.2.2010 - kl 1030 – kretsrenn, individuelt fristil sprint løp(klassene 11 år og eldre), i tillegg sonerenn Sør-Troms sone klassene 8,9 og 10 år:


Det arrangeres klassevis prolog med påfølgende semifinaler(A, B, C) og finaler(A-, B- og C-finaler) som sikrer alle deltakere får gjennomføre prolog og minst to heat. Det kan være aktuelt å slå sammen klasser for å fylle opp heatene. Ved premiering splittes heatene opp slik at klassevinnere kåres.

Alle løpere går prolog. Kvalifisering videre avhenger av tid/plassering i prolog. Det settes opp 2 evt 3 semifinaler, avhengig av hvor mange deltagere det er i klassen.

Ved 2 semifinaler: Løper nr 1, 4, 5, 8, 9 og 12 til semifinale A, løper nr 2, 3, 6, 7, 10 og 11 til semifinale B. Fra hver semifinale de beste 3 løpere til A-finale, de 3 andre til B-finale.

Ved 3 semifinaler: Løper nr 1, 6, 7, 12, 13 og 18 til semifinale A, løper nr 2, 5, 8, 11, 14 og 17 til semifinale B, løper nr 3, 4, 9, 10, 15 og 16 til semifinale C. Fra hver semifinale går det 2 beste til finale A, 3. og 4. plass til finale B og 5. og 6. plass til finale C.

Alle løpere(gjeldende kretsrenn) får således gå 3 løp. Arrangøren kan slå sammen klasser for å fylle opp heatene. På resultatlisten splittes de sammenslåtte finalene opp i ordinære årsklasser igjen.

For sonerenndeltakere (8,9 og 10 år) skal det kun gås ett renn i 950 m løype.

LØYPELENGDER: Følgende omtrentlige løypelengder er satt opp for klassene:

Sonerenn:
8 år G/J (950 m) fristil, kun en runde
9 år G/J (950 m) fristil, kun en runde
10 år G/J (950 m) fristil, kun en runde

Kretsrenn:
11 år G/J (450 m) fristil
12 år G/J (450 m) fristil
13 år G/J (450 m) fristil
14 år G/J (450 m) fristil
15 år G/J (950 m) fristil
16 år G/J (950 m) fristil
17 år M (950 m) fristil
18 år M (950 m) fristil
19-20 år M (950 m) fristil
Sr M (950 m) fristil
Sr veteran M (950 m) fristil

17 år K (950 m)) fristil
18 år K (950 m) fristil
19-20 år K (950 m) fristil
Sr K (950 m) fristil
Sr veteran K (950 m) fristil

Endringer i løypelengder vil kunne bli kunngjort nærmere arrangementsdagen

ANNEN INFO:
Stilart: Fristil lørdag, Klassisk + fristil søndag
Tidtakersystem: Det benyttes EMIT tidtakersystem begge dager. Løpere f.o.m. 15 år må bringe med sin personlige brikke og oppgi brikkenr. ved påmelding. Leie av brikke kr. 30,- pr. øvelse. Ikke tilbakeleverte brikker faktureres med kr. 500,-.
Premiering: 100% premiering for aldersbestemt, 50% i junior/seniorklassen i begge løpene.
Rennkontor : Medkilahuset Folkeparken 0900 - stevnets slutt.
Dusj/garderober : Harstadhallen: Åpen fra kl 12.00. Kartreferanse HER (Harstadhallen = B),
Premieutdeling: Minihallen (Harstadhallen) kl 1600 på lørdag (ca) og søndag kl 1430.
Påmelding: Innen onsdag 17.2.08 kl 23.59. Bruk MinIdrett.no for påmelding.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar